O vrtiću

Odlukom od 25. Kolovoza 1997. godine župnik don Stjepan Lončar sa svojim Pastoralnim vijećem odlučio je u sklopu novoizgrađenog Pastoralnog centra Sv. Pavla apostola na području Pujanki u Splitu stvoriti programe dječjeg vrtića.

Dječji vrtić Sv. Pavla apostola službeno je započeo s radom 6. Studenog 1997. g.
Na temelju stavka 3 čl. 40 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće DV Sv. Pavla apostola uz prethodnu suglasnost osnivača vrtića, Nadbiskupije splitsko-makarske Župe Sv. Pavla apostola na sjednici održanoj danas 12. veljače 1998. donijelo je pravilnik i statut o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Sv. Pavla apostola.

U našem vrtiću sretno odrastaju djece unutar 4 odgojne skupine o kojima brinu 6 odgajateljca, ravnateljica, kuharica i pomoćnica, zdravstveni voditelj, 2 stručna suradnika pedagoga, računovodstveni voditelj.

Osobna iskaznica

Dječji vrtić Sv. Pavla apostola

OIB: 47638288363

Adresa: Pujanke, 14, 21 000 Split

Telefon:+385 21 377099

Email: sv.pavlaapostola@gmail.com

Skupine: 4 mješovite

Broj odgajatelja: 5 i ravnatelj

Stručni suradnici: 3

Radno vrijeme: 06.00-20.00

Ravnateljica: Anica Kraljević

Upravljanje vrtićem

Vrtićem upravlja Upravno vijeće (U.V.) koje ima pet članova: tri člana U.V. imenuje Osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jedan član U.V. bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića. Mandat članova U.V. traje četiri godine.

RAVNATELJ je poslovni i stručni voditelj Vrtića. Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog U.V., a imenuje se na vrijeme od 4 godine.

STRUČNO TIJELO VRTIĆA: Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u vrtiću čine Odgojiteljsko Vijeće (O.V.). O.V. sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

Opći akti vrtića

Statut,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,

Pravilnik o radu,

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,

Pravilnik o zaštiti od požara,

Pravilnik o zaštiti na radu,

Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o zaštiti podataka

druge opće akte koje donosi U.V. sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i Statutu.

Djelatnici

Ravnateljica: Anica Kraljević

 

Odgojitelji

 

Program Skupina Naziv skupine Odgojitelji
10-satni 4-7 godina Krijesnice Zdravka Bugarin-Lidija Markičević
10-satni 4-7 godina Bubamare Lili Jajac-Manuela Ivanković
6-satni 4-7 godina Latice Anica Kraljević
6-satni p. 4-7 godina Anđeli Renata Stolnik

Stručni suradnici: Jasmina Tadin, zdravstveni voditelj
  Silvana Srdanović Kalinski, pedagog
Kuharica Anna Jozić
Pomoćnica
Smilja Marasović

Stručno usavršavanje

Redovito pohađamo seminare Agencije za odgoj i obrazovanje i druge edukacije sukladno našim interesima i potrebama u radu s djecom i roditeljima.
Neki od njih su: predavanja o autizmu, adhd-u, inkluziji djece s posebnim potrebama, kurikularnoj reformi, Mirisi djetinjstva - Dani predškolskog odgoja, predavanja Ranka Rajovića o NTC učenju ..itd.)
Slike pogledajte u našoj fotogaleriji.

U našem vrtiću sretno odrastaju djece unutar 4 odgojne skupine o kojima brinu
6 odgajateljica, ravnateljica, kuharica i pomoćnica, zdravstveni voditelj, 2 stručna suradnika pedagoga, računovodstveni voditelj.

Dječji vrtić Sv. Pavla apostola

OIB: 47638288363

Adresa: Pujanke, 14, 21 000 Split

Telefon: +385 21 377099

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Skupine: 4 mješovite

Broj odgajatelja: 5 i ravnatelj

Stručni suradnici: 3

Radno vrijeme: 06.00 : 00-20.00

Ravnateljica: Anica Kraljević